PARADA KOSZY Z PLONAMI ZIEMI - SPOTKANIE INTEGRACYJNE