TOKSYCZNE CHEMIKALIA NA TERENIE BYŁEJ RAFINERII GLIMAR