Mieszkańcy Galicji w formacjach wojskowych armii austriacko - węgierskiej