KARPACKIE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE- Bobowa, Sądecki Bartnik