Sześćdziesiąta trzecia rocznica śmierci Ks. Świeykowskiego