volpex
2
1

Nowy Bilbord 2020

Życzenia Strosty Pow Gorlickiego wiernym Kościoła Prawosławnego i Greckokatolickiego


31-12-2020

Subskrybuj!

BILBORD Bazylika
volpex
BILBORD Bazylika
volpex
Facebook YouTube Instagram